Η Εταιρεία

Η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΑΕ , θυγατρική εταιρεία της Quest Ενεργειακής ΑΕ και μέλος του Ομίλου Quest, δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η εταιρεία λειτουργεί φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 0,5MW εγκατεστημένο στη θέση «ΠΟΛΕΜΕ» του Δήμου Μαρκόπουλου.


Εταιρικές Ανακοινώσεις

Διεύθυνση
Αργυρουπόλεως 2Α
Καλλιθέα, 17671

CONTACTS
Email: questenergy@quest.gr
Phone: +30 211 9994000
Fax: +30 211 9994530